RB 3/2020: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 3/2020    
Dnia: 2020-01-08
Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o oferc ie - nabyc ie lub zbyc ie znac znego pakietu akcji

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2020 r. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”) otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”) działającego w imieniu własnym oraz w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie działającego w imieniu: spółki pod firmą Benefit Invest Ltd z siedzibą w Dublinie („BI”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”) (przy czym Zawiadamiający, BI i Fundacja będą dalej łącznie zwani „Porozumieniem”) zawiadomienie o zmniejszeniu o ponad 1 % posiadanego przez Porozumienie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu z 30 stycznia 2019 r. przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie.


Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 7 stycznia 2020 r. przez Zawiadamiającego 15.000 (słownie: piętnastu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 950 za akcję („Transakcja”).

Bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.101.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 38,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.101.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 38,51% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji, Porozumienie posiada 1.086.044 akcji Benefit Systems, reprezentujących 37,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.086.044 głosów na walnym zgromadzeniu Benefit Systems, stanowiących 37,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Ponadto Zawiadamiający poinformował, iż:
1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które
posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o
Ofercie, a także
3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) –8) Ustawy o Ofercie.

 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-01-08Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-01-08Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.