RB 35/2019: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.


RB: 35/2019 
Dnia: 2019-09-17
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami Zdrofit sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness Academy BIS sp. z o.o. oraz Fitness Place sp. z o.o.
Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402(1) KSH i w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 3 września 2019 r., zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółkami Zdrofit sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 1”), Fabryka Formy S.A. („Spółka Przejmowana 2”), Fitness Academy BIS sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 3”),  Fitness Place sp. z o.o. („Spółka Przejmowana 4”) (Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 20 sierpnia 2019 r., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu nr 29/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., a ponadto został podany do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmowanych:  
(i)    dla Spółki Przejmowanej 1 – na stronie internetowej www.zdrofit.pl w zakładce dedykowanej dla każdej lokalizacji klubu fitness;
(ii)   dla Spółki Przejmowanej 2 – na stronie internetowej fabryka-formy.pl/komunikat;
(iii)  dla Spółki Przejmowanej 3 – na stronie internetowej www.fitness-academy.com.pl/aktualnosci/plan-polaczenia-spolki
(iv)  dla Spółki Przejmowanej 4 – na stronie internetowej www.myfitnessplace.pl/laczymy-sie/.

Od dnia 20 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Spółki (zakładka: www.benefitsystems.pl/o-nas/reorganizacja/)  udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i)  zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta,
a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom Emitenta.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu Emitenta i Spółek Przejmowanych planowane jest na dzień 4 października 2019 r.
 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2019-09-17Adam RadzkiCzłonek Zarządu
2019-09-17Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.