Aktualności

RB: 31/2019
Dnia: 2019-09-03
Powołanie nowego członka zarządu Benefit Systems S.A.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie...

Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbędzie się 4 pażdziernika 2019 r. o godzinie 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami i informacjami na temat ZWZ.

Czytaj więcej

RB 30/2019
Dnia: 2019-08-26
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o...

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej Benefit Systems za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

 

Czytaj więcej

RB 29/2019 
Dnia: 2019-08-20
Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  

Treść Raportu: 

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym...

Czytaj więcej

RB 28/2019    
Data: 2019-07-02
Rezygnacja Członka Zarządu Benefit Systems S.A. 
Podstawa Prawna:    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w...

Czytaj więcej

RB 27/2019
Data: 2019-07-02
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do...

Czytaj więcej

RB 26/2019

Data: 2019-06-27

Temat: Zawarcie z Platinium Wellness sp. z o.o. umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w wykonaniu umowy przedwstępnej oraz zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 20.07.2017 r.

Podsta...

Czytaj więcej

RB 25/2019

Data: 2019-06-25

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista...

Czytaj więcej

RB 24/2019

Data: 2019-06-25

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 r.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd...

Czytaj więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.