Spółka Benefit Systems

Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do blisko 4 900 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 740 miastach Polski. Grupa posiada również ponad 200 klubów fitness w kraju i na rynkach zagranicznych. Łącznie z produktów sportowych Grupy korzysta około 2 milionów Użytkowników w Polsce i zagranicą.

Akcje Benefit Systems S.A. (ISIN: PLBNFTS00018, Bloomberg: BFT PW, Reuters: BFT.WA) należą do indeksów mWIG40 oraz WIG-ESG.

 

 

Notowania

Aktualności

RB: 48/2023
Dnia: 2023-09-22
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 22 września 2023 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść...

Czytaj więcej

RB: 47/2023
Data: 2023-09-22
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej...

Czytaj więcej