Historia Benefit Systems

Od kilkunastu lat wspieramy ludzi i organizacje w rozwoju, osiąganiu równowagi oraz budowaniu zaangażowania

 • Do grupy klientów spółki Benefit Systems należy obecnie ponad 6 500 firm i instytucji. Z samych produktów sportowych korzysta już ok. 500 tysięcy użytkowników, do dyspozycji których jest blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w około 650 miastach Polski.

 • Przyłączenie w styczniu 2013 do Grupy Kapitałowej Benefit Systems spółki MyBenefit, oferującej między innymi kompleksowy system kafeteryjny.

 • Stworzenie BenefitDeals (obecnie MultiBenefit), czyli kompleksowego programu motywacyjnego, dostarczającego inspiracji i realnych oszczędności 365 dni w roku. MultiBenefit to niestandardowe rozwiązania na rynku, zaskakujące prostotą obsługi zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, szerokimi możliwościami oraz wyjątkową ofertą, skierowaną do różnych grup pracowników.

 • Wprowadzenie pierwszej w historii rynku benefitów pracowniczych żywieniowej karty abonamentowej, obejmującej zasięgiem restauracje i lokale gastronomiczne na terenie całego kraju. Narodziny programu BenefitLunch.

 • Debiut spółki Benefit Systems na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 • Wprowadzenie na rynek świadczeń pracowniczych oferty z obszaru kultury i rozrywki. Narodziny programu kinowego MultiBilet.

 • Niezwykła popularność produktów, zwłaszcza flagowego programu MultiSport, spowodowała że w latach 2007 i 2008 Spółka podjęła działania mające na celu budowę znacznej przewagi konkurencyjnej, które zaowocowały wzrostem liczby klientów (800 firm na koniec 2008 roku) oraz partnerów (prawie 900).

 • Stworzenie kompleksowego narzędzia motywacyjnego, pozwalającego na swobodny dobór usług w obrębie wyznaczonej przez pracodawcę kwoty. Narodziny programu kafeteryjnego MultiKafeteria.

 • Spółka skoncentrowała się na rozwoju programu MultiSport oferującego nielimitowany dostęp do obiektów sportowych oraz rekreacyjnych. Była to wówczas niekonwencjonalna i nowatorska koncepcja nie tylko na rynku polskim, ale również na skalę europejską. W 2004 roku kartę MultiSport honorowało tylko kilka klubów w Warszawie.

 • Do oferty wprowadzono świadczenia motywacyjne z obszaru sportu i rekreacji, które były jedynie niewielkim dodatkiem do głównego produktu.

 • Powstanie Spółki, oferującej pozapłacowe świadczenia dla pracowników wyłącznie z zakresu usług finansowych.